การศึกษาได้รับการปรับปรุงเพื่อคุณภาพของการเรียนรู้เพียงเท่านี้ 8.6 ปีช่องว่างการเรียนรู้ของ 3.8 ปี” ธนาคารโลกคำนวณ ดัชนีได้ใช้ตัวชี้วัดห้าตัว ได้แก่ ความน่าจะเป็นของการมีชีวิตรอดมาได้ถึงห้าขวบปีที่คาดว่าเด็กจะได้เรียนในโรงเรียนผลการทดสอบที่สอดคล้องกันเป็นตัววัดคุณภาพของการเรียนรู้อัตราการรอดตายของผู้ใหญ่ เศษอายุ 15 ปีที่จะอยู่รอดได้ อายุ 60 ปี

และสัดส่วนของเด็กที่มีลักษณะแคระแกรน ทั่วโลกร้อยละ 56 ของเด็กทุกคนที่เกิดในวันนี้จะเติบโตขึ้นเป็นที่ดีที่สุดครึ่งหนึ่งของการผลิตเท่าที่พวกเขาอาจจะ; และร้อยละ 92 จะเติบโตขึ้นเป็นที่ดีที่สุดร้อยละ 75 เป็นผลผลิตตามที่พวกเขาอาจจะ ดัชนีชี้ให้เห็นว่าเด็กที่เกิดในประเทศไทยในวันนี้จะมีความสามารถในการเติบโตร้อยละ 60 เมื่อเติบโตขึ้นอย่างที่เคยเป็นมาหากได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์และมีสุขภาพที่สมบูรณ์

Comments are closed.