การตอบสนองยืดกระดูกสันหลังสนับสนุนการควบคุมมือที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมด้วยมือชนิดนี้ต้องใช้ปัจจัยรับความรู้สึกจากข้อต่อหลายจุดส่วนใหญ่คือข้อศอกและข้อมือซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะมีการประมวลผลและแปลงเป็นคำสั่งของมอเตอร์โดยสมองส่วนนอกของสมอง การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบพิเศษมีโครงกระดูกอิสระระดับสามระดับที่สถาบันสมองและจิตใจของตะวันตก

อาสาสมัครถูกขอให้รักษามือไว้ในตำแหน่งเป้าหมายจากนั้นหุ่นยนต์กระแทกมันออกจากเป้าหมายโดยการงอหรือขยายข้อมือและข้อศอก นักวิจัยวัดเวลาที่ใช้สำหรับกล้ามเนื้อในข้อศอกและข้อมือเพื่อตอบสนองต่อการชนจากหุ่นยนต์และการตอบสนองเหล่านี้ช่วยนำมือกลับไปสู่เป้าหมายแรกหรือไม่ โดยการวัดความล่าช้าหรือล่าช้าในการตอบสนองพวกเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าการประมวลผลนั้นเกิดขึ้นในสมองหรือไขสันหลัง

Comments are closed.