นักวิจัยในเยอรมนีและไซปรัสระบุในรายงานที่มีการเผยแพร่ในวันนี้ว่า มลพิษในอากาศทำให้ประชาชนเสียชีวิตในแต่ละปีมากกว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่

รายงานการศึกษาของนักวิจัยประมาณการว่า มลพิษทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิต 8.8 ล้านคนในปี 2015 ซึ่งเป็นตัวเลขเกือบสองเท่าของตัวเลขที่มีการประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.5 ล้านคน ในขณะที่องค์การอนามัยโลก หรือ ดับเบิลยูเอชโอ ประมาณการไว้ว่า ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ราวปีละ 7 ล้านคน คณะนักวิจัยพบว่า ในยุโรป มลพิษในอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 790,000 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 40-80 เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ เช่น หัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบ สมาชิกของคณะนักวิจัยจากไซปรัสกล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ในยุโรปเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้แหล่งอื่น ๆ ในการผลิตพลังงานโดยเร็ว และเมื่อมีการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนแล้ว นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส ที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแล้ว ยังสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมลพิษในอากาศในยุโรปได้ถึงร้อยละ 55 การศึกษาดังกล่าว มุ่งเน้นเรื่องโอโซนและฝุ่นละออกที่มีขาดเล็กที่รู้จักกันว่า พีเอ็ม 2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ นักวิจัยกล่าวว่า ข้อมูลใหม่ที่ได้นั้น แสดงให้เห็นถึงอันตรายของฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ว่ามีอันตรายรุนแรงมากกว่าที่เคยคาดคิดเอาไว้

Comments are closed.