เมืองหลวงของอาณาจักรแห่งแรกของโลก, Nimrud ปกครองอัสซีเรียจากทั่ว 880 BC แต่มนุษย์ตัดสินพันพื้นที่ของปีก่อน ขุดเจาะตั้งแต่ยุค 1840 เผยเป็นเมืองที่น่ากลัวกับพระราชวังขนาดใหญ่และวัดเพื่อพระเจ้าของสงครามและการเขียน เฟอร์นิเจอร์ฝังงาช้างแผ่นหินแกะสลักเครื่องประดับทองและมงกุฎถูกฝังอยู่ภายใน ศิลปะและสถาปัตยกรรมสามารถถูกแทนที่

แต่หลายคนถูกทำลายในปี 2016 เป็น Nimrud ตั้งอยู่นอกซูล หลังจากที่รัฐอิสลามครอบครองพื้นที่เหล่านี้พวกเขาได้นำรถปราบดินมาข่มขู่อนุสาวรีย์โบราณ ขอบเขตของความเสียหายยังคงได้รับการประเมินอยู่ แต่ปัจจุบันมีความพยายามที่จะฟื้นฟูความมหัศจรรย์แบบโบราณนี้

Comments are closed.